MAYA RETRO PVD KUPFER
1241

18/10 Edelstahl rostfrei,
Messer in Chromstahl


MAYA Retro PVD Kupfer 90 Menueloeffel groß

 

 

 

90 Menülöffel

groß  

213 mm

MAYA Retro PVD Kupfer 91 Menuegabel groß

 

 

 

91 Menügabel

groß 

213 mm

MAYA Retro PVD Kupfer Tafelmesser lang Monoblock

 

 

 

94 Menümesser

Vollheft groß

238 mm

MAYA Retro PVD Kupfer 01 Menue-/Dessertloeffel lang

 

 

01 Menü-/

Dessertlöffel

lang

195 mm

MAYA Retro PVD Kupfer 02 Menue-/Dessertlgabel lang

 

 

02 Menü-/

Dessertgabel

lang

195 mm

MAYA Retro PVD Kupfer 84 Menü-/Dessertmesser

 

 

84 Menü-/

Dessertmesser

lang Vohlheft

208 mm

MAYA Retro PVD Kupfer 10 Kaffee-/Teelöffel

 

 

 

10 Kaffee-/

Teelöffel

140 mm

MAYA Retro PVD Kupfer 75 Kinder-/Dessert-/Kuchengabel

 

 

 

75 Kinder-/

Dessert-/Kuchengabel

157 mm